چاپ

خواص و تاثیرات جواهرات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خواص و تاثیرات سنگ های زینتی:

هر جسم و ماده دارای روح و انرژی خاص خود است، شاید بعضا کسانی بگویند که چیزی به نام روح وجود ندارد. اما شخصی که به مقدار کافی از علم طبیعت و ماده میداند به این موضوع کاملا استوار است. سنگ ها جزوی است کره خاکی هستند که از نظر قدمت به پیش از پیدایش انسان برمیگردند. تمامی سنگ ها طی فرایند های فیزیکی و شیمایی طی سالیان دراز در کره زمین شکل گرفته اند. از آن گذشته تاثیرات سنگ ها برروی انسان توسط هزاران دانشمند از ابتدای تاریخ تا کنون اثبات شده.

سنگ ها و جواهرات هر کدام دارای خواص طبی، سحری و مغناطیسی هستند. دانشمندان چینی، هندی، اروپایی و ایرانی و اعراب همه بر این موضوع هم عقیده بوده اند که استفاده از جواهرات و سنگ های خاص به آنها برکت و شانس هدیه میدهد. خلاف این مضوع نیز در تاریخ ثبت شده که الماس خاصی به نام Hop Diamond برای صاحبان خود بلا و فاجعه به همراه داشته است.

در کره زمین سه نوع سنگ وجود دارد، 1 – سنگ های قیمتی 2- سنگهای نیمه قیمتی 3- سنگهای معمولی.

دسته اول و دوم علاوه بر کمیاب بودنشان و ظاهر زیبایشان که دلیلی برقیمت و ارزش آنهاست، دارای خواص خاصی نیز هستند. دسته سوم که سنگ های عادی هستند که وفور در زمین یافت میشوند.

زمانی که میگوییم هر سنگ انرژی خاصی دارد به این موضوع اشاره داریم که هر جسم و ماده حتی راکد و ثابت در داخل مولوکول های آن انرژی وجود دارد که همه و همه در یک نوسان خنثی در حال نوسان هستند. برای مثال یک ماده به ظاهر ثابت میتواند امواج رادیو اکتیو تکثیر کند که انسان را به مرگ میکشاند. و خلاف این موضوع سنگی میتواند انرژی الکترومغناطیسی خاصی به انسان وارد کند که باعث درمان و سلامت روان او شود. این مسئله توسط علم به اثبات رسیده و نقضی در این موضوع نمیباشد.